Followers

Saturday, 16 November 2013

Masalah Melayu

Masalah utama Melayu, termasuk para siswazah, ialah kekurangan keyakinan diri, kelemahan "communication and leadership skills", dan kekurangan usaha keras serta daya tahan... Ini menyebabkan Melayu tidak dapat menonjolkan diri untuk bersaing dengan orang lain, dan tidak dapat menangkis tuduhan atau pandangan orang lain, sednagkan Melayu juga mempunyai bakat dan kebolehan yang setaraf atau melebihi kaum lain.

Selain itu, Melayu perlu membaiki sikap dan komitment terhadap kerja yang amat lemah.

No comments:

Post a Comment